Dahl, B. (2019) “Forord”, Historisk Årbog for Roskilde Amt, 1(1). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/111912 (Set: 22januar2021).