Bondesen, E. (2019) “Indledning”, Historisk Årbog for Roskilde Amt, 1(1). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/111911 (Set: 22januar2021).