Tønnesen, E. (2019) “De fattige ordenshåndhævere: Hans og Mogens Andersen (ca. 1676-1750)”, Historisk Årbog for Roskilde Amt, 1(1). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/111891 (Set: 22januar2021).