Jakobsen, J. (2018) “Om de dominikanske prædikebrødre og deres kloster i Roskilde”, Historisk Årbog for Roskilde Amt, 00. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/105171 (Set: 22januar2021).