Zeuner, Jakob. 2022. “Jomfruliv Og Det Sociale fællesskab”. Historisk Årbog for Roskilde Amt 1 (1). https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/134513.