Zeuner, Jakob. 2022. “Dominikanerne Og Sortebrødregård 1231-1699”. Historisk Årbog for Roskilde Amt 1 (1). https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/134509.