Roholte, Gudrun. 2021. “Et Gartnerihushold I Krigstider”. Historisk Årbog for Roskilde Amt 1 (1). https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/125008.