Verwohlt, Ernst. 2020. “Formandens Beretning På Historisk Samfunds Generalforsamling 1996”. Historisk Årbog for Roskilde Amt 1 (1). https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/119327.