Kragh-Nielsen, Niels. 2020. “"At Have Sit Liv forbrudt". Henrettelser På Roskilde-Egnen”. Historisk Årbog for Roskilde Amt 1 (1). https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/118565.