Verwohlt, Ernst. 2019. “Formandens Beretning På Historisk Samfunds Generalforsamling Den 26. Maj 1998”. Historisk Årbog for Roskilde Amt 1 (1). https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/117194.