Jensen, Tove. 2019. “Fra Forkontoret”. Historisk Årbog for Roskilde Amt 1 (1). https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/117192.