Hansen, Gorm Bruun. 2019. “‘Almuens Og Bøndernes Børn søge Nu sjældnere Latinskolen’”. Historisk Årbog for Roskilde Amt 1 (1). https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/117177.