Christophersen, Marie. 2019. “Klinegilderne I Vor Hjemegn I Gamle Dage”. Historisk Årbog for Roskilde Amt 1 (1). https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/115292.