Tüchsen, P.C. 2019. “Et Trist Mindesmærke”. Historisk Årbog for Roskilde Amt 1 (1). https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/112711.