KRAGH-NIELSEN, N. "At have sit liv forbrudt". Henrettelser på Roskilde-egnen. Historisk Årbog for Roskilde Amt, v. 1, n. 1, 15 feb. 2020.