EJDORF, K. Den store stormflod 1782 ramte også Køge Bugt. Historisk Årbog for Roskilde Amt, v. 1, n. 1, 15 feb. 2020.