VERWOHLT, E. Formandens beretning på Historisk Samfunds generalforsamling den 26. maj 1998. Historisk Årbog for Roskilde Amt, [S. l.], v. 1, n. 1, 2019. Disponível em: https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/117194. Acesso em: 7 dec. 2023.