RASMUSSEN, U. Anløbspladser ved Køge Bugt - fra vikingetid til middelalder. Historisk Årbog for Roskilde Amt, 4 feb. 2018.