Zeuner, J. (2022). Jomfruliv og det sociale fællesskab. Historisk Årbog for Roskilde Amt, 1(1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/134513