Zeuner, J. (2022). Dominikanerne og Sortebrødregård 1231-1699. Historisk Årbog for Roskilde Amt, 1(1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/134509