Petersen, H. (2021). Veddelevgaard - en liden lystgård ved Roskilde. Historisk Årbog for Roskilde Amt, 1(1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/129712