Jensen, A. (2021). Besættelsen set gennem Roskilde-pressen. Historisk Årbog for Roskilde Amt, 1(1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/125001