Uldall, K. C. (2020). Tilstanden i Københavns Amt ved Aar 1740 (fortsat fra Aarbogen 1917, p. 134). Del 3. Historisk Årbog for Roskilde Amt, 1(1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/123655