Kragh-Nielsen, N. (2020). "At have sit liv forbrudt". Henrettelser på Roskilde-egnen. Historisk Årbog for Roskilde Amt, 1(1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/118565