Hansen, G. (2020). Præstekonventet i Roskilde i 1840’erne - også et led i demokratiseringen af Danmark. Historisk Årbog for Roskilde Amt, 1(1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/118564