Andersen, M. S. (2019). Amtsgården. Historisk Årbog for Roskilde Amt, 1(1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/117193