Kruse, A. (2019). Hvad er det, Christian I holder i hånden?. Historisk Årbog for Roskilde Amt, 1(1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/117178