Hansen, G. B. (2019). "Almuens og Bøndernes Børn søge nu sjældnere Latinskolen". Historisk Årbog for Roskilde Amt, 1(1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/117177