Tüchsen, P. (2019). Et trist Mindesmærke. Historisk Årbog for Roskilde Amt, 1(1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/112711