Jørgensen, J. (2019). Historiske Optegnelser om Ledøje Sogn. Historisk Årbog for Roskilde Amt, 1(1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/112364