Tønnesen, E. (2019). Den kongetro kommandør: Alexander Wilde (1815-1896). Historisk Årbog for Roskilde Amt, 1(1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/111898