(1)
Roholte, G. Et Gartnerihushold I Krigstider. HÅRA 2021, 1.