(1)
Verwohlt, E. Formandens Beretning På Historisk Samfunds Generalforsamling 1996. HÅRA 2020, 1.