(1)
Hansen, T. Det Gamle Og Nye Frederiksberg I Roskilde. HÅRA 2020, 1.