(1)
Verwohlt, E. Formandens Beretning På Historisk Samfunds Generalforsamling Den 26. Maj 1998. HÅRA 2019, 1.