(1)
Hansen, G. B. "Almuens Og Bøndernes Børn søge Nu sjældnere Latinskolen". HÅRA 2019, 1.