(1)
Christophersen, M. Klinegilderne I Vor Hjemegn I Gamle Dage. HÅRA 2019, 1.