(1)
Rasmussen, U. Anløbspladser Ved Køge Bugt - Fra Vikingetid Til Middelalder. HÅRA 2018.