[1]
Tønnesen, E. 2014. Husalf i Matador-tiden. Historisk Årbog for Roskilde Amt. (jan. 2014).