[1]
Zeuner, J. 2022. Jomfruliv og det sociale fællesskab. Historisk Årbog for Roskilde Amt. 1, 1 (nov. 2022).