[1]
Uldall, K.C. 2020. Tilstanden i Københavns Amt ved Aar 1740 (fortsat fra Aarbogen 1917, p. 134). Del 3. Historisk Årbog for Roskilde Amt. 1, 1 (dec. 2020).