[1]
Kragh-Nielsen, N. 2020. "At have sit liv forbrudt". Henrettelser på Roskilde-egnen. Historisk Årbog for Roskilde Amt. 1, 1 (feb. 2020).