[1]
Ejdorf, K. 2020. Den store stormflod 1782 ramte også Køge Bugt. Historisk Årbog for Roskilde Amt. 1, 1 (feb. 2020).