[1]
Kruse, A. 2019. Hvad er det, Christian I holder i hånden?. Historisk Årbog for Roskilde Amt. 1, 1 (nov. 2019).