[1]
Hansen, G.B. 2019. "Almuens og Bøndernes Børn søge nu sjældnere Latinskolen". Historisk Årbog for Roskilde Amt. 1, 1 (nov. 2019).