[1]
Rasmussen, U. 2018. Anløbspladser ved Køge Bugt - fra vikingetid til middelalder. Historisk Årbog for Roskilde Amt. (feb. 2018).