1.
G. Ørberg P. Præsteindberetninger om fæstegods m. v. i Vendelbo stift 1568 og 1599. Udg. af Udvalget for udgivelse af kilder til landbefolkningens historie v. C. Rise Hansen. (I kommission hos Dansk Videnskabs Forlag, 1964). hi [Internet]. 1. januar 1965 [henvist 20. august 2022];6. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historiejyskesamling/article/view/38402