Rasch, A. “Erik Rasmussen: Kuranlbankens Forhold Til Staten 1737—73. (Det Danske Forlag, 1955). 293 S. + Tabelmappe.”. Historie/Jyske Samlinger, Bd. 3, januar 1956, https://tidsskrift.dk/historiejyskesamling/article/view/37246.