[1]
P. C. Willemoes Jørgensen, “M. Lorck og H. C. Bjerg (udg.): Fregatten Bellonas togt til Sydamerika 1840-41. Skibslægen J. H. Lorcks dagbog. (Marinehistorisk Selskab, 1980). 122 s., ill.”, hi, bd. 14, jan. 1983.