[1]
C. Porskrog Rasmussen, “Hans Thueslev: Gårdmandsliv i landsbyen Holte 1625-1850. (Historisktopografisk Selskab for Søllerød Kommune i samarbejde med Sølle- rød Museum, 1999). 134 s., 100 kr.”, hi, nr. 2, s. 422, jan. 2001.